ΝΕΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  Μεγάλη ανάπτυξη γνωρίζουν τα τελευταία έτη οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ), γνωστές και ως «εταιρίες του ενός ευρώ»,  οι οποίες, λόγω του ελάχιστου κόστους που απαιτείται για τη σύστασή τους και της απλοποίησης της λειτουργίας τους, έχουν ως σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης με την ίδρυση ενός πιο ευέλικτου και απλού […]