ΝΕΑ

Διαδικασία έξωσης μισθωτή: Ποιες δυνατότητες παρέχει ο Νόμος στον εκμισθωτή και ποια είναι τα δικαιώματα άμυνας του μισθωτή;

Η μισθωτική διαφορά αποτελεί μία από τις συχνότερες δικαστικές διενέξεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αρκετά συχνά ο εκμισθωτής- παρά τις τυχόν προσπάθειες του μισθωτή να καταβάλει το μίσθωμα- βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια μισθωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να ζητήσει την καταβολή των μισθωμάτων και την απόδοση του μισθίου ακινήτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, […]

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ), γνωστές και ως «εταιρίες του ενός ευρώ»,  οι οποίες, λόγω του ελάχιστου κόστους που απαιτείται για τη σύστασή τους και της απλοποίησης της λειτουργίας τους, καλύπτουν τις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης με την ίδρυση ενός πιο ευέλικτου και απλού εταιρικού τύπου και αρκετά συχνά αποτελούν την επιλογή αυτών που […]