ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Το δικηγορικό γραφείο «ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΠΕΤΖΕΤΑΚΗ & ΝΑΣΤΟΥ» διακρίνεται για την εμπειρία του στην παροχή ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης σε Έλληνες κατοίκους του Εξωτερικού και Ομογενείς:

 • τόσο σε επίπεδο εκπροσώπησης ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων και δημόσιων αρχών,
 • όσο και μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον χειρισμό νομικών υποθέσεων και την εξώδικη διευθέτηση διαφορών που έχουν ανακύψει στην Ελλάδα.

Η ομάδα των Δικηγόρων του γραφείου μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση Ελλήνων του Εξωτερικού και Ομογενών για νομικές τους υποθέσεις στην Ελλάδα. Συνηθέστατα, στο πλαίσιο συνεργασίας μας με Έλληνες του Εξωτερικού παρέχουμε τις ακόλουθες δικηγορικές υπηρεσίες:

 • Εκπροσώπηση ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων.
 • Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικών Αρχών (Δ.Ο.Υ., Υπουργεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Πολεοδομίες, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο, Ανεξάρτητες Αρχές κ.α.).
 • Διαχείριση ακινήτων (επικοινωνία με μισθωτές, είσπραξη μισθωμάτων, διαταγές απόδοσης μισθίων και μισθωμάτων κ.α.).
 • Ρυθμίσεις φορολογικών υποθέσεων, (διεκπεραίωση κατάθεσης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, ρυθμίσεις, κατάθεση προσφυγών, κ.α.).
 • Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων (συνδρομή στη σύνταξη διαθηκών, γονικές παροχές, αναζήτηση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων στην Ελλάδα, αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών).
 • Ζητήματα οικογενειακού δικαίου.
 • Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων και επιμέλεια διαδικασίας χορήγησης της Σφραγίδας της Χάγης (apostil).
 • Εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα.
 • Επίλυση Στρατολογικών ζητημάτων.
 • Συνταξιοδοτικά θέματα (κατάθεση αιτήσεων και σχετικών εγγράφων για συνταξιοδότηση).
 • Δίκαιο Επιχειρήσεων: σύσταση και λύση εταιρειών, διεκδίκηση επιχειρηματικών απαιτήσεων, δίκαιο της ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες).

Παρέχουμε τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους Δικηγόρους του Γραφείου μας, μέσω τηλεφώνου ή email, ενώ συνεργαζόμαστε με έμπειρους επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων (συμβολαιογράφους, λογιστές και μηχανικούς), για την ολοκληρωμένη υποστήριξή σας σε κάθε υπόθεση.